Chức năng – nhiệm vụ của trung tâm

Tầm nhìn

Our vision

Chúng tôi phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu về công nghệ ADN, dẫn đầu về ứng dụng công nghệ gen vào giám định hài cốt nói chung và các mặt khác của đời sống nói riêng.
Trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về công nghệ giải trình tự gen, tin sinh học và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về gen.

Sứ mệnh

Our Mission

Duy trì thực hiện phân tích các mẫu sinh phẩm dựa trên qui trình nghiên cứu lâu năm
Phát triển ứng dụng công nghệ cao
Xây dựng qui trình thực hành bao quát toàn bộ quá trình giám định (SOP)
Bước đầu xây dựng thực hành giám định theo tiêu chuẩn ISO 17025

CƠ CẤU TRUNG TÂM

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

NCS. ThS. Hoàng Hà
Phụ trách trung tâm

Phụ trách vận hành trung tâm
Hợp tác quốc tế

cố vấn và cộng tác viên

TS. Nguyễn Minh Huyền
Thành viên trung tâm

ThS. Nguyễn Hồng Trang
Thành viên trung tâm

ThS Nguyễn Mậu Hưng
Thành viên trung tâm

ThS. Chu Thị Minh Phương
Thành viên trung tâm

ThS. Vũ Anh Tuấn
Thành viên trung tâm

HVCH. Trần Huyền Linh
Thành viên trung tâm

ThS. Trần mạnh hà
Thành viên trung tâm

ThS. Lê Thị Dung
Thành viên trung tâm

ThS. Hoàng Thanh Tùng
Thành viên trung tâm

ThS. Nguyễn Ngọc Nam
Thành viên trung tâm

HVCH. Hoàng Thị Thúy
Thành viên trung tâm

ThS. Trần Thu Hoài
Thành viên trung tâm

CN. Đỗ Thanh Vân
Thành viên trung tâm

CN. Lê Thị Phương
Thành viên trung tâm

HVCH. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thành viên trung tâm

ThS. Nguyễn Thùy Linh
Thành viên trung tâm

CN. Lê Tùng Lâm
Thành viên trung tâm

ThS. Ninh Thị Tuyết Lan
Thành viên trung tâm

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM

Trung tâm công nghệ cao Cổ Nhuế

Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Email: lienhe@giamdinhadn.ac.vn
Website: www.giamdinhadn.ac.vn